با عرض سلام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات در ماه پرخیروبرکت رمضان. به اطلاع متقاضیان وام اردیبهشت ماه می رساند:به دلیل برخورد دوازدهم با جمعه انتخاب وام صندوق ها شنبه: 1399/02/13 ساعت 12 ظهر شروع می شود.