به نام خدا
توجه !
به اطلاع می رساند واریز وام درخواستی پس از ثبت نام در روز دوازدهم ، دهم تا پانزدهم ماه بعد پرداخت خواهد شد